Fits ; V50 , V90 , V100 , PV 125 , PK50 , PK 125

Vespa Smallframe Engine Bolt M10 x 210mm with Nut & Spring Washer

£4.95Price