Fits all V Range and PK models

Vespa Smallframe Kickstart Bolt M9 x 50mm

£1.60Price